FlexLimit är medlem i S.K.E.F

Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening

Flexlimit är medlem i SKEF

SKEF är en branschförening för långivare på den svenska marknaden

Målet med S.K.E.F är att skapa trygghet för konsumenterna, dvs. för dig som vill ta snabblån. Föreningen har grundats av några av de största företagen på marknaden år 2013. Företagen ansåg att det behövs en gemensam förening för att säkerställa kvaliteten och tryggheten på marknaden.

Krav för medlemskap i S.K.E.F

Alla företag måste genomgå en prövning på sex månader för att kunna bli medlem i föreningen. Företaget granskas under prövningstiden gällande etiska regler samt god kreditgivningssed. 

Företag måste uppfylla följande krav för att kunna bli medlem i S.K.E.F:

  • Företaget måste vara registrerat hos Finansinspektionen
  • Företaget måste respektera individens personliga integritet
  • Företaget måste bedriva en stabil verksamhet

I tillägg till kraven nämnda ovan, måste företaget även uppfylla de krav som Konsumentverket ställer på snabblåneverksamhet.

För att kunna vara medlem i S.K.E.F, måste företaget även följa de överenskommelser som gäller för medlemsföretag. Dessa överenskommelser gäller bl.a. marknadsföring, kreditprövning samt återbetalning av krediter.

Vill du veta mer om S.K.E.F?

Besök http://konsumentkreditforetagen.se/ för mer information om föreningen.


Ansök kontokredit Välj kreditgräns

Ansök nu!

Exempel:

Lånebeloppet 3 000 kr i 180 dagar (6 månader). Totalt belopp att betala 4 013,64 kr. Räntekostnad 1 013,64 kr, fast årsänta 118,8 %. Det sammanlagda beloppet och den effektiva räntan är uträknade utifrån att ett uttag gjorts om 3 000 kr och där krediten är återbetald på 180 dagar. Effektiva årsräntan är 210,44 %.

Exempel:

Lånebeloppet 5 000 kr i 360 dagar (12 månader). Totalt belopp att betala 8 579,67 kr. Räntekostnad 3 579,67 kr, fast årsänta 118,8 %. Det sammanlagda beloppet och den effektiva räntan är uträknade utifrån att ett uttag gjorts om 5 000 kr och där krediten är återbetald på 360 dagar. Effektiva årsräntan är 210,44%.

Exempel:

Lånebeloppet 10 000 kr i 360 dagar (12 månader). Totalt belopp att betala 16 505,45 kr. Räntekostnad 6 505,45 kr, fast årsänta 104,4 %. Det sammanlagda beloppet och den effektiva räntan är uträknade utifrån att ett uttag gjorts om 10 000 kr och där krediten är återbetald på 360 dagar. Effektiva årsräntan är 172,12 %.

Exempel:

Lånebeloppet 15 000 kr i 360 dagar (12 månader). Totalt belopp att betala 23 147,82 kr. Räntekostnad 8 147,82 kr, fast årsänta 88,8 %. Det sammanlagda beloppet och den effektiva räntan är uträknade utifrån att ett uttag gjorts om 15 000 kr och där krediten är återbetald på 360 dagar. Effektiva årsräntan är 135,53 %.

Exempel:

Lånebeloppet 20 000 kr i 360 dagar (12 månader). Totalt belopp att betala 30 836,76 kr. Räntekostnad 10 836,76 kr, fast årsänta 88,8 %. Det sammanlagda beloppet och den effektiva räntan är uträknade utifrån att ett uttag gjorts om 20 000 kr och där krediten är återbetald på 360 dagar. Effektiva årsräntan är 135,53 %.