FlexLimit är medlem i S.K.E.F

Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening

Flexlimit ar medlem i SKEF

SKEF är en branschförening för långivare på den svenska marknaden

Målet med S.K.E.F är att skapa trygghet för konsumenterna, dvs. för dig som vill ta snabblån. Föreningen har grundats av några av de största företagen på marknaden år 2013. Företagen ansåg att det behövs en gemensam förening för att säkerställa kvaliteten och tryggheten på marknaden.

Krav för medlemskap i S.K.E.F

Alla företag måste genomgå en prövning på sex månader för att kunna bli medlem i föreningen. Företaget granskas under prövningstiden gällande etiska regler samt god kreditgivningssed. 

Företag måste uppfylla följande krav för att kunna bli medlem i S.K.E.F:

  • Företaget måste vara registrerat hos Finansinspektionen
  • Företaget måste respektera individens personliga integritet
  • Företaget måste bedriva en stabil verksamhet

I tillägg till kraven nämnda ovan, måste företaget även uppfylla de krav som Konsumentverket ställer på snabblåneverksamhet.

För att kunna vara medlem i S.K.E.F, måste företaget även följa de överenskommelser som gäller för medlemsföretag. Dessa överenskommelser gäller bl.a. marknadsföring, kreditprövning samt återbetalning av krediter.


Ansök kontokredit Välj kreditgräns

Ansök nu!

Exempel:

Lånebeloppet 3 000 kr i 270 dagar (9 månader). Totalt belopp att betala 4 292,65 kr. Räntekostnad 530,15 kr, fast månadsränta 3,25%. Övriga avgifter totalt 785 kr. Det sammanlagda beloppet och den effektiva räntan är uträknade utifrån att ett uttag gjorts om 3 000 kr och där krediten är återbetald på 270 dagar. Effektiva årsräntan är 147,16%.

Exempel:

Lånebeloppet 5 000 kr i 360 dagar (12 månader). Totalt belopp att betala 7 114,76 kr. Räntekostnad 1 189,36 kr, fast månadsränta 3,25%. Övriga avgifter totalt 920 kr. Det sammanlagda beloppet och den effektiva räntan är uträknade utifrån att ett uttag gjorts om 5 000 kr och där krediten är återbetald på 360 dagar. Effektiva årsräntan är 98,80%.

Exempel:

Lånebeloppet 10 000 kr i 360 dagar (12 månader). Totalt belopp att betala 13 226,40 kr. Räntekostnad 2 306,40 kr, fast månadsränta 3,25%. Övriga avgifter totalt 920 kr. Det sammanlagda beloppet och den effektiva räntan är uträknade utifrån att ett uttag gjorts om 10 000 kr och där krediten är återbetald på 360 dagar. Effektiva årsräntan är 71,31%.

Exempel:

Lånebeloppet 15 000 kr i 360 dagar (12 månader). Totalt belopp att betala 19 344,42 kr. Räntekostnad 3 424,42 kr, fast månadsränta 3,25%. Övriga avgifter totalt 920 kr. Det sammanlagda beloppet och den effektiva räntan är uträknade utifrån att ett uttag gjorts om 15 000 kr och där krediten är återbetald på 360 dagar. Effektiva årsräntan är 62,86%.

Exempel:

Lånebeloppet 20 000 kr i 360 dagar (12 månader). Totalt belopp att betala 25 462,44 kr. Räntekostnad 4 542,44 kr, fast månadsränta 3,25%. Övriga avgifter totalt 920 kr. Det sammanlagda beloppet och den effektiva räntan är uträknade utifrån att ett uttag gjorts om 20 000 kr och där krediten är återbetald på 360 dagar. Effektiva årsräntan är 58,74%.