Höja kreditgräns hos FlexLimit

Du som är kund hos oss sedan tidigare, och har betalt minst de 2–3 senaste fakturorna i tid, kan ansöka om höjd kreditgräns. En högre kreditgräns innebär förutom mer flexibilitet, även att kostnaderna för den kredit du tar ut, förhållandevis blir lägre. Vi har här samlat ihop de vanligaste frågorna gällande höjning av kreditgräns.

Hoja kreditgransen hos FlexLimit.se

När är det möjligt att höja sin kredit?

Du kommer få ett meddelande till dina egna sidor, Mitt FlexLimit, då det är möjligt att ansöka om högre kreditgräns. Meddelandet får du tidigast då du har betalat 2–3 fakturor i tid inom din nuvarande kreditgräns. Det går inte att försnabba processen av höjning av kredit.

Har du fått meddelandet om höjning och valt ”inte nu”, men ändrat åsikt? Logga ut och stäng din webbläsare. När du öppnar din webbläsare och loggar in till Mitt FlexLimit igen, då kommer du få meddelandet på nytt. Ifall du fått avslag på din ansökan, rekommenderar vi att du väntar åtminstone en månad innan du ansöker igen.

Hur höjer man sin kreditgräns?

Du ansöker om en högre kreditgräns via Mitt FlexLimit. Processen fungerar på samma sätt som när du ansökte om kredit för första gången. En ny kreditbedömning kommer göras för den högre krediten, efter att ansökan är behandlad kommer du att få beskedet per SMS.

Som exempel: du har en kreditgräns på 5 000 kr. Du har gjort uttag och betalat tre stycken fakturor i tid. Nu har du fått meddelande till Mitt FlexLimit om möjligheten att höja på krediten, från 5 000 kr till 10 000 kr. Då kan du göra en ny ansökan. Efter att du fått ett positivt besked per SMS, kan du göra nya uttag.

Hur mycket kan man höja på kreditgränsen?

Kreditgränsen kan endast höjas med ett steg åt gången. Det vill säga, ifall din nuvarande kreditgräns är 5 000 kr, kan den höjas till 10 000 kr. Ifall din nuvarande kreditgräns är 15 000 kr, kan den höjas till 20 000 kr, osv. Det är alltså inte möjligt att höja kreditgränsen från t.ex. 5 000 kr till 15 000 kr på en gång.

Varför lönar det sig att höja kreditgränsen?

Genom att höja kreditgränsen har du tillgång till en större kredit för större oväntade utgifter. Det är också ett bra alternativ för att samla flera mindre lån till ett och samma konto. Om du höjer på kreditgränsen kommer du alltså att få mera möjligheter, och totalkostnaden på ditt lån kommer att vara jämförelsevis lägre. Kom ihåg att du inte behöver utnyttja hela krediten även om du har en högre kreditgräns. Det går alltså att fortsätta använda precis lika stor summa pengar som tidigare även om gränsen är högre. Du får med andra ord mer flexibilitet i vardagen med möjligheten att lyfta ut mer pengar ifall t.ex. större oväntade utgifter skulle uppstå.

Vad innebär höjningen i praktiken?

Ifall du t.ex. har en kreditgräns på 5 000 kr, är den fasta månadsräntan 3,25 % och den effektiva årsräntan 98,80 %. Ränta betalas bara på den kredit som tagits ut. Detta betyder, att om du lyfter ut hela krediten på 5 000 kr (med minimidelbetalning) kommer du sammanlagt betala tillbaka 7 464,79 kr.

Om du däremot höjer din kreditgräns till 10 000 kr, kommer den fasta månadsräntan att vara 3,25 %, men den effektiva årsräntan blir 71,31 %. Det vill säga, om du med den högre kreditgränsen tar ut samma 5 000 kr, kommer du sammanlagt att betala tillbaka 7 464,79 kr.

Kostnaden är alltså den samma, men fördelen med den högre krediten är att du fortfarande har 5 000 kr att utnyttja, ifall en ny oväntad utgift skulle uppstå. Observera dock att en kredit är ett lån och skall alltid betalas tillbaka. Vi rekommenderar att alltid ta ut bara den summa som du behöver och återbetala krediten i tid för att minska på räntekostnaderna.