Hantering av klagomål

Våra kunder är i centrum för vår verksamhet och vi strävar alltid efter att ge dem service av högsta kvalitet. FlexLimit / C Finance AB värdesätter synpunkter och klagomål på vår verksamhet eftersom det ger oss en möjlighet att fånga upp eventuella problem, åtgärda dessa och vidta förebyggande åtgärder.

Om du inte är nöjd

Som kund kan du alltid vända dig till vår kundtjänst för att framföra dina synpunkter om vår tjänst. Om den enskilda handläggaren inte kan hjälpa dig på egen hand tar hon eller han hjälp av sina kollegor och/eller avdelningsansvarig.

Klagomalshantering hos FlexLimit

Om du efter första omprövning fortfarande inte är nöjd

Är du inte nöjd med det svar du fått, kan du vända dig till vår klagomålsansvarig. Vår klagomålsansvarig utreder ditt ärende och återkommer sedan med skriftligt svar omgående och senast 14 dagar efter att vi har mottagit ditt ärende. Ifall utredningen tar längre tid kommer du att informeras om detta. Det svar som du får från vår klagomålsansvarig innebär slutligt besked från oss.

Hur skickar jag in klagomål för behandling?

Skicka oss dina kontaktuppgifter, en beskrivning av ditt klagomål och hur du tror att vi kan lösa det, och all annan relevant information.

Skriftligen:
C Finance AB
Lina Sjödin
Klagomålsansvarige
Johannesfredsvägen 11
168 69 Bromma


Via e-post:
klagomal@cfinance.se 
Skriv i rubriken "Till Klagomålsansvarige"

Är du fortfarande inte nöjd

Om du inte är nöjd med det besked som du har fått från vår klagomålsansvarig, har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol och få ditt ärende prövat.